Generalforsamling

Her finder du referater fra vores seneste generalforsamlinger og formandens beretning for hvert år. Ønsker du mere indgående information eller har du spørgsmål, så er du velkommen til at henvende dig til vandværket.


Generalforsamling

Klippinge Vandværk afholder ordinær generalforsamling.

Onsdag den 28. april 2021 kl. 19.00
i Magleby forsamlingshus

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning.

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

4. Budget for det/ de kommende år forelægges til godkendelse.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
     På valg er:     Torben Skovly - ønsker ikke genvalg
                          John Poulsen - ønsker ikke genvalg
                          Flemming Svendsen ønsker ikke genvalg

   Bestyrelsen har fundet 3 nye kandidater som indstilles til valg.

7. Valg af suppleant til bestyrelsen.

8. Valg af revisor og suppleant.

9. Eventuelt.

 

Ordinær generalforsamling
Onsdag den 12. august 2020

Generalforsamlingsreferat 2020

 

Ekstraordinær generalforsamling
Onsdag den 6. november 2019

Referat fra ekstraordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling
Tirsdag den 19. marts 2019

Beretning - Generalforsamling 2019

Generalforsamlingsreferat 2019

Generalforsamling 2019 - Bilag til generalforsamling

 

Ordinær generalforsamling
Tirsdag den 20. marts 2018

Beretning - Generalforsamling 2018

Generalforsamlingsreferat 2018

Generalforsamling 2018 - Bilag til generalforsamling