Klippinge Vandværk

Klippinge Vandværk forsyner 301 forbrugere med rent drikkevand. Der udpumpes ca. 33.000 m³ vand om året.

Værket fungerer i det daglige automatisk. Det vil sige at oppumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne, styres og overvåges af reguleringsudstyr og automatik.

Hvis en af funktionerne svigter, sendes der en SMS med besked til vandværkspasseren, så der kan gribes ind, inden forsyningen svigter.