Forsyningsområde

Klippinge Vandværks leveringsområde
Forsynede ejendomme er markeret med blå ramme.

Du kan se mere om vandforsyningsplan og forsyningsområder på Stevns Kommunes hjemmeside