Stabil vandforsyning siden 1936...

Klippinge Vandværk blev startet i 1936, hvor vandværksbygningen blev bygget lige ovenpå den første boring. Samtidigt blev der lagt forsyningsledninger ud til forbrugere i stationsbyen. 

Da det i 1984 blev besluttet at forsyne Råby området fra Klipppinge var det nødvendigt at lave endnu en boring og samtidig blev vandværkets filterkapacitet forøget.

Forventningen var at der skulle leveres langt over 100.000 m³ vand om året, men som alle andre steder har udviklingen været omvendt med kraftigt faldende forbrug, således at der i øjeblikket udpumpes godt 30.000 m³ om året.

Vandværkets ledningsnet og installationer er løbende blevet fornyet og forbedret, således at vi i dag har et tidssvarende og meget driftsikkert forsyningsanlæg.

Du kan læse meget mere om Klippinge Vandværk her.