Vores verden

Et vandværk som Klippinge Vandværk er både kompliceret og såre enkelt i den måde det fungerer på. Set ude fra er det næsten samme størrelse som et mindre parcelhus, men lad dig ikke narre for der er en mening med hver eneste rørbøjning, kontrolpost og pumpe.

Følg med os ind på vandværket og få et indblik i vores verden af vand:

 • Først pumper vi råvandet op fra grundvandet. Det gør vi fra en af vores boringer ude i indvindingsområdet. Selve vandværket er faktisk bygget lige ovenpå en boring.

 • Indvindingsområdet er et afgrænset areal hvor vi indvinder vandet fra. Når man indvinder vand, så henter man det op fra grundvandet.

 • Et filter på den nederste del af forerøret, sikrer at der ikke kommer sand med op fra grundvandet.

 • Forerøret sikrer at boringen ikke falder sammen og at vandet kun hentes fra det ønskede lag i jorden.

 • Det er vigtigt at vi ikke pumper for hårdt i boringerne, for så risikerer vi at få pesticider, salte og andet godt med op. 

 • Vi har et SRO computerprogram på en tablet, så driftsmedarbejderen kan
  holde øje med boringen og styre den overalt – smart ikke? (SRO = System til Styring, Regulering og Overvågning af vandværket)

 • Vandet transporteres til vandværket i rørledninger under jorden.

 • Vi ilter vandet i et stort kar med flere springvand. 

 • Vidste du at vand med ilt også smager bedre?

 • Under iltningen frigives jern og mangan. Det bliver til flager og grums som opfanges i sandfiltrene.

 • Sandfiltrene er store bassiner med et tykt lag sand i bunden, som vandet løber igennem.

 • Vidste du at et filter består af sandkorn i flere størrelser?

 • Vandet opbevares i en stor rent-vands-tank bag vandværket indtil det skal ud til forbrugeren.

 • Når vandet skal ud til forbrugeren, har vi 3 pumper, som vi bruger til at justere trykket i forsyningsområdet efter forbruget.

 • Når filtrene renses ledes skyllevandet ud i et fældningsbassin.

 • I fældningsbassinet bundfældes jern og mangan og kan på den måde blive fjernet fra skyllevandet. Resten af skyllevandet bruges ikke, men bliver ledt ud til et vandløb eller i kloak. Det bundfældede jern og mangan bliver samlet op af en slamsuger og kørt på lossepladsen.

 Klippinge Vandværk går vi meget op i at der skal være rent og pænt. Vand er jo noget vi alle sammen drikker og kommer i vores mad. Og derfor skal hygiejnen altid være i orden. Dette sikrer vi bl.a. med vandprøver og du kan læse mere om vores vandkvalitet her.